درباره شرکت کارگزاری سپهر باستان

1- معرفی شرکت

شرکت کارگزاری سپهر باستان در تاریخ 1387/9/16 در زیرمجموعه گـروه خودروسازی سایپا به صورت شرکت سهــــامی خاص تاسیس شده و طی شماره 336103 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی (تهران) به ثبت رسیده است.مرکز اصلــی شرکت در تهران- خيابان طالقاني - خيــابان بندر انزلي - خیابان رودسر - پلاک 67 - ساختمان میلاد - طبقه سوم - واحد 5 و 6 واقـع شده است . همچنين دفتر اوراق بهادار و فرابورس شركت در تهران- شهرک غرب-بلوار پاکنژاد-نرسیده به بلوار دریا-کوچه اردیبهشت-پلاک24 -واحد2  واقع شده است. شرکت کارگزاری سپهر باستان تابعیت ایرانی داشته و مدت فعالیت آن از تاریخ تأسیس نامحدود است.

2- چارچوب فعالیت

شرکت از مصادیق نهادهای مالـــی مذکور در بند 21 ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار محسوب شده و بر اساس ماده (28) این قانون فعالیت آن تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار است و مجامع عمومی، مدیران، بازرس- حسابرس و کمیته های تخصصی شرکت مکلفند قوانین و مقررات  سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت بورس کالای ایران را رعایت و اجرا نمایند.


3-
موضوع فعالیت شرکت

طبق ماده 3 اساسنامه شرکت می تواند به هـــر یک از فعالیتهای زیر مبادرت ورزد مشـروط بر اینکه مجــوز مربوط به هر یک از آنها را از سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت دارد:
الف) خدمات کارگزاری، کارگزار/ معامله گری و بازارگردانی شامل:
1- معــــامله اوراق بهادار از قبیل سهــــــام، اوراق مشارکت، حق تقدم خرید سهام، اختیار معامله و قراردادهای آتی برای دیگران و به حساب آنها یا به نام و حساب خود.
2- معاملات کالاهای پذیرفته شده برای دیگران و به حساب آنها.
3- بازارسازی و بازارگردانی اوراق بهادار و کالاهای پذیرفته شده .
ب) خدمات مالی و مشاوره ای شامل:
1- مدیریت صندوق های سرمایه گذاری.
2- نمایندگی ناشر برای ثبت اوراق بهادار و دریافت مجوز عرضه.
3- بازاریابی برای فروش اوراق بهادار.
4- سبدگردانی اوراق بهادار.
5- مشاوره و انجام کلیه امور اجرایی برای پذیرش اوراق بهادار یا کــــــالا در هریک از بورس ها و بازارهای خارج از بورس به نمایندگی از ناشر یا عرضه کننده کالا.
6- مشاوره در زمینه های زیر:
الف) قیمت گذاری اوراق بهادار.
ب) روش فروش و عرضه اوراق بهادار.
ج) طراحی اوراق بهادار.
د) خرید، فروش یا نگهداری اوراق بهادار.
ه) سرمایه گذاری.
و) مدیریت ریسک.
ز) ادغام، تملک، تغییر و تجدید ساختار سازمانی و مالی شرکت ها.
ح) طراحی و تشکیل نهادهای مالی.
شرکت می تواند در راستای اجرای فعالیتهای مذکور، در حــــدود مقررات و مفــــاد اساسنامه اقـدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی نماید یا سرمایه گذاری کرده یا شخصیت حقـــوقی مستقلی تأسیس کند یا در تأسیس شخصیتهای حقوقی دیگـــــر مشارکت نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کنــــد و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امــــور ترخیص کالا از گمرکات کشــور را انجام دهد. این اقــــدامات فقط در صورتی مجــاز است که در راستای اجرای فعالیتهای شرکت ضرورت داشته باشد و انجام آنها در مقررات منع نشده باشند.


4- میزان سرمایه 


 سرمایه شرکت مبلغ 45 میلیــارد ریال است که به 45،000،000 سهم عادی 1000 ریالی با نام تقسیم و پرداخت شده است.
سهـــــــامدار اصلــی این شرکت ، شرکتهای گروه ســـایپا می باشند و لــــذا در صورت لزوم از پشتوانه مـــــالی این گروه نیز برخوردار می باشد.همچنین این شرکت به عنـــــوان تامین کننده محصولات فلزی و پتروشیمی مورد نیاز گروه سایپا عمل می کند و لذا تقاضای این محصولات از طرف گروه سایپا را نیز در اختیار دارد. 

 

5- هیات مدیره شرکت

ترکیب اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل شرکت به شرح ذیل می باشد.

 

                                                        سمت                           نام و نام خانوادگی 

                                                      رئیس هیات مدیره                    جمشید ایمانی کتک لاهیجانی 

                                          نائب رئیس هیات مدیره               فخرالدین محمدرضایی

                                       عضو هیات مدیره                       عبداله عالیشوندی 

                                 مدیرعامل                                 ناصر کشاورز  

 

6- مجوزهاي فعاليت شركت:

1.      مجوز بورس کالا در زمینه های نفتی ، فلزی، پدروشیمی و سیمان

2.      مجوز بورس اوراق بهادار و فرابورس

3.      مجوز معاملات قراردادهای آتی

4.      مجوز مشاور پذیرش دربورس کالا – بورس اوراق و فرابورس و انرژی

5.      مجوز فعالیت در بورس انرژی

6.      مجوز معاملات برخط

7- تيم متخصص

تعداد کارکنان متخصص شرکت بر حسب میزان تحصیلات و جنسیت بشرح ذیل می باشد.

 

مدرک تحصیلی

زن

مرد

جمع کل

دکتری

0

2

2

کارشناسی ارشد

3

5

8

کارشناسی

8

8

16

كارداني 0
2 2
ديپلم 0 5 5

جمع کل

11

22

33