تعدیل 15 درصدی سود سیمان شمال برای سال 90
تعدیل 15 درصدی سود سیمان شمال برای سال 90

با توجه به مالکیت 26 درصدی سیمان مازندران و همچنين 10 درصدی سیمان غرب توسط سیمان شمال و افزایش سود تقسیم شده این شرکت ها در مجامع در مقايسه با مقدار سود پیش بینی شده در گزارشات شرکت سیمان شمال انتظار میرود در گزارش حسابرسی شده سیمان شمال برای سال 90 سود اين شرکت به مقدار 15 درصد با تعدیل مثبت مواجه گردد. شایان ذکر است سود تقسیمی در گزارشات سیمان شمال برای سیمان مازندران و غرب به ترتیب 125 و 60 تومان پیش بینی شده بود در حالیکه سود تقسیم شده توسط این شرکت ها به ترتیب 150 و 80 تومان محقق گردید.

 

 printrating
  نظرات

نظری وجود ندارد.

نام
ایمیل
وب سایت
عنوان
نظر
کد CAPTCHA
وارد نمودن کد