تغيير روند گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو بعد از ب...
تغيير روند گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو بعد از برخورد با خط ترند بلند مدت !

بعد از برخورد قيمتي شركت خگستر با خط ترند بلند مدت خود در قيمت 163 مجدداً شاهد استقبال معامله گران در نماد اين شركت هستيم به طوريكه بعد از برخورد قيمت با خط ترند در روز بعد شاهد صف خريد  1.5 ميليوني براي اين شركت بوديم. در همين راستا با توجه به اينكه اين خط ترند از اهميت زيادي در ادامه روند صعودي اين شركت در بلند مدت برخوردار مي باشد لذا انتظار داريم تا زمانيكه اين شركت بالاي اين خط ترند است روند كلي اين شركت صعودي باشد و در كوتاه مدت نيز انتظار  روند حركتي ملايم و صعودي را تا قبل از برگزاري مجمع ساليانه براي اين شركت پيش بيني مي گردد.

 

شايان ذكر است اين شركت از لحاظ بنيادي نيز در وضعيت خوبي قرا دارد بطوريكه  NAV اين شركت بیش از 250 تومان مي باشد و در حال حاضر قيمت اين شركت در حدود 70 درصد NAV مي باشد و همچنين تاثيرگزارترين شركت موجود در پرتقوي بورسي اين شركت كه بانك پارسيان مي باشد در مجمع ساليانه 38 تومان تقسيم كرده است و انتظار مي رود ديگر شركت مهم در پرتقوي اين شركت بيمه پارسيان نيز با تقسيم سود 40 توماني مواجه گردد در همين راستا در خصوص پوشش بودجه سال 90 و يا حتي 91 به نظر نمي رسد اين شركت با مشكلي روبرو باشد.

در خاتمه با توجه به موارد ذكر شده خريد و نگهداري اين شركت تا زمانيكه خط روند بلند مدت نشكسته است توصيه مي گردد.

 


printrating
  نظرات

نظری وجود ندارد.

نام
ایمیل
وب سایت
عنوان
نظر
کد CAPTCHA
وارد نمودن کد