تحليل شركت توسعه معادن روي
تحليل شركت توسعه معادن روي

بر اساس گزارش 9 ماهه شركت توسعه معادن روي، اطلاعات مربوط به افزايش سود شركت اصلي و صورتهاي تلفيقي، تحليل عملكرد آتي كروي به شرح ذيل مي باشد:

طي گزارش منتشر شده در كدال كروي سود هر سهم سال 90 را با 70 ريال افزايش مبلغ 324 ريال پيش بيني كرد كه طي 9 ماه 13 درصد از سود هر سهم را پوشش داده است. از دلايل تعديل اخير مي توان به افزايش درآمد حاصل از سرمايه گذاري در شركتهاي سرمايه پذير و انجام فعاليتهاي بازرگاني در نيمه دوم سال اشاره كرد. همچنين پيش بيني سود تلفيقي شركت نيز با 55 ريال افزايش به مبلغ 334 ريال افزايش يافته است. لازم به ذكر است شركت سود حاصل از فعاليتهاي بازرگاني در پيش بيني تعديل اخير به مبلغ 50 ميليارد ريال كه به ازاء هر سهم مبلغ 46 ريال اعلام كرده است كه ناشي از خريد و فروش كنسانتره روي خام است. گزارش شركت در خصوص سود حاصل از سرمايه گذاري شركتهاي خارج از بورس به شرح ذيل است: شركت ذوب روي بافق با توجه به فروش ناچيز در سه ماهه چهارم تأثير چنداني در EPS ندارد. درآمد سود سهام شركت سرمايه گذاري انديشه محوران از سود تقسيمي شركتهاي تابعه در سال 88 مي باشد و پيش بيني جديد شركتهاي زير مجموعه در بودجه سال 90 تأثيرگذار خواهد بود. لازم به ذكر است شركت داراي زيان انباشته است و سود تقسيمي نخواهد كرد. همچنين با توجه به نرخ LME سود شركت بازرگاني توسعه صنعت روي از محل خريدهاي درون گروهي تأثير چنداني بر EPS نخواهد داشت. پيش بيني مي گردد درآمد هر سهم شركت اصلي و تلفيقي گروه با فرض محاسبه نرخ فروش 1900 دلار (با فرض نرخ LME 3ماهه چهارم) به ازاء هر تن در 3 ماهه چهارم سال مالي براي شمش روي و شمش سرب به ترتيب شركت اصلي 324 و تلفيقي گروه 334 ريال است.


بر اساس گزارش 9 ماهه شركت توسعه معادن روي، اطلاعات مربوط به افزايش سود شركت اصلي و صورتهاي تلفيقي، تحليل عملكرد آتي كروي به شرح ذيل مي باشد:

printrating
  نظرات

نظری وجود ندارد.

نام
ایمیل
وب سایت
عنوان
نظر
کد CAPTCHA
وارد نمودن کد