تحليل تكنيكال شركت تجارت الكترونيك پارسيان
تحليل تكنيكال شركت تجارت الكترونيك پارسيان

نمودار قيمت شركت تجارت الكترونيك پارسيان از يك سال پيش تا كنون از مسير اصلاحي خود داخل يك كنج صعودي در نوسان است و از آخرين اصلاح پس از برخورد با ضلع پايين مثلث در قيمت 758 تومان در مسير رشد قرار خواهد گرفت.

مهمترين تفاوتها 890 تومان و در صورت شكست در مرحله اول تا محدوده 1000 تا 1050 تومان افزايش خواهد يافت. در صورت عبور از اين محدوده هدف بعدي 1200 تومان خواهد بود.

 


نمودار قيمت شركت تجارت الكترونيك پارسيان از يك سال پيش تا كنون از مسير اصلاحي خود داخل يك كنج صعودي در نوسان است.

printrating
  نظرات

نظری وجود ندارد.

نام
ایمیل
وب سایت
عنوان
نظر
کد CAPTCHA
وارد نمودن کد